+31 (0)20 470 30 77 info@thebitsingcompany.nl

Niets in het ongewisse

Bitsing is een wetenschappelijke managementmethode waar meer dan 25 jaar ontwikkeling aan vooraf is gegaan. Alleen als je in dat ontwikkelingsproces betrokken bent geweest kun je spreken van ‘procesbeheersing Bitsing’.

Laat je niet in de luren leggen door randfiguren, anders dan de mensen van ons, die claimen dat ze Bitsing kunnen adviseren. Ze zijn er niet en hebben hooguit de boeken van de grondlegger gelezen. Nou, dat kun jij ook!

De uiteindelijk kracht van Bitsing ligt in een exceptionele executie van een solide Doelplan. Dat wij als grondleggers van de methode met onze jarenlange ervaring ongeëvenaard zijn in het maken van een gedegen, zo niet grensverleggend, plan behoeft geen verdere toelichting.

In hetgeen wat er daarna gebeurt ligt echter de werkelijke crux.

Een plan hoe goed dan ook kan rustig vijf jaar in een bureaula stof liggen te happen. Het op de juiste wijze meekrijgen van de organisatie om op basis van het Bitsing-plan tot de juiste acties over te gaan is een serie van cruciale stappen in het garanderen van groei, en daarmee een gebied waaraan – zoals gezegd - vele jaren van ontwikkeling ten grondslag ligt.

Deze route is door ons zo gestructureerd en geperfectioneerd dat er ondanks het feit dat er een minimaal beslag op de organisatie gelegd wordt, bij iedere interactie gericht vooruitgang geboekt wordt. Allereerst door op zeer pragmatische wijze op operationeel vlak doelen veilig te stellen. Daarna op tactisch vlak te leren en te begrijpen hoe o.a. een operationeel Bitsing team aan te sturen, zo niet bij te sturen, om vervolgens op strategisch vlak te leren om tot in lengte van dagen je eigen Bitsing-plannen te kunnen maken…zelfs bij significante dynamiek en verschuivingen in je markt.

Wij weten daarbij de motivatie in dit proces te houden, maar belangrijker nog de kwaliteit in dit proces te borgen door het te voeden met onze Bitsing-expertise vanuit inmiddels ruim 1.900 verschillende Bitsing-projecten.

We bewaken dat het proces met het juiste tempo en in één keer goed doorlopen wordt. Een leercurve, die The Bitsing Company met recht als enige speler ter wereld kan waarmaken. Nee, zelfs weet te garanderen!

Peter Van Schaik CEO Noordenne Staal: “Bedankt voor de Garantieplan documenten. Zoals eerder al gemeld was ik zeer onder de indruk van de inhoud en diepgang van de presentatie. Van anderen kreeg ik ook gelijksoortige reacties”.

 “We’ve forgotten more about Bitsing than anyone else will ever know!”