+31 (0)20 470 30 77 info@thebitsingcompany.nl

Besteding

met resultaat afhankelijke honorering.

Als je met onze hulp het maximale uit de Bitsing-methode wilt halen, dan kunnen wij voor een deel ‘mee investeren’ en stellen daar een resultaat afhankelijke vergoeding tegenover. De besteding die je dan doet bestaat uit een vast deel en een variabel deel welke bestaat uit een bedrag of een percentage van de omzet als bepaalde groeidoelen worden behaald.

We worden dus pas volledig vergoed als we een gesteld doel hebben bereikt. We doen dat zonder zorg, omdat we immers controle hebben op dat er gedaan gaat worden wat er gedaan dient te worden.

Geen gezeur garantie, het behalen van het gestelde doel is de enige ter zake doende variabele in het toekennen van de variabele honorering. Dit houdt eveneens een 100% geen gezeur garantie in. Wij zullen dan ook op geen enkele wijze de discussie aangaan rondom eventueel niet uitgevoerde programmaonderdelen dan wel hier rechten aan kunnen ontlenen. We mogen er immers toch ook zelf voor zorgen dat de mensen in jouw organisatie doen wat ze dienen te doen?