+31 (0)20 470 30 77 info@thebitsingcompany.nl

Hulpmiddelen

Wat we met onze hulpmiddelen beloven!

We beloven dat onze producten je de antwoorden geven op zeven principes van de Bitsing-methode. Volg ze en succes bij het behalen van je doelen is verzekerd.

De Zeven Bitsing-principes

Bijna 25 jaar geleden ontdekte Frans de Groot (de grondlegger van Bitsing) dat als je zes verschillende stappen op een markt of doelgroep uitvoert je ongekende goede resultaten boekt. Hij vatte de zes stappen samen in een model, en noemde dat het BITSER-model. Dit model wordt nu het ‘oermodel’ of ‘basismodel’ van Bitsing genoemd, omdat het aan de basis staat van de complete methodiek.

Nadat het BITSER-model was ontdekt, zijn er in de loop van de jaren vele organisaties mee aan de slag gegaan. Door te meten, te leren, te optimaliseren en door de vele praktijkcases en de samenwerking met hogescholen en universiteiten ontstonden nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot het BITSER-model. Het werd steeds beter en succesvoller.

In een periode van bijna twintig jaar heeft Frans de Groot honderden bedrijven, organisaties en personen, die allemaal het BITSER-model hebben ingezet, gevolgd bij het behalen van hun doelen. Hij heeft alle successen en mislukkingen in kaart gebracht en gezien wat werkte en vooral wat niet werkte. En wat bleek? Gedurende het bestuderen van de BITSER-activiteiten kwam er telkens een aantal bedrijven, organisaties, instellingen en personen naar voren die probleemloos hun vooraf gesteld doelstellingen haalden en waarvan er enkele zelfs explosief meer dan dat, soms wel drie keer zoveel dan hun doel.

Ze hadden een zevental dingen gemeen:

1.    Ze stelden een continuïteits-doel (welk doel cruciaal was voor hun voortbestaan).

2.    Ze waarborgden hun succes door hun keuzes en focus te baseren op harde financiële feiten (en weken daar niet van af).

3.    Ze maakten de bewerking van markten onverslaanbaar (en gaven andere partijen marktpartijen het nakijken).

4.    Ze wisten alles uit iedere persoon in hun doelgroepen te halen (en maximaal effect te scoren).

5.    Ze deden dat met louter effectieve activiteitenprogramma’s, zowel extern (ten aanzien van hun doelgroepen) als intern (binnen de eigen organisatie).

6.    Ze voorspelden de resultaten van hun programma-activiteiten voordat ze werden uitgerold.

7.    Ze investeerder minder geld in hun activiteiten dan dat deze konden opbrengen (en waarborgen daarmee hun financiële rendement).

Met deze revolutionaire inzichten ontdekte Frans de Groot het geheim van onherroepelijk succes. Dat je in zeven stappen probleemloos doelen bereikt. Hij heeft die inzichten vertaald naar een zevental tijdloze factoren en ze de zeven Bitsing-principes genoemd. Als je ze volgt is succes bij het behalen van je doelen verzekerd. Hiermee maakte Frans de Groot van het basis BITSER-model een allesomvattende methode, waarin feitelijk alle succesbepalende factoren van organisatie en mens zijn gebundeld. Hij noemde het Bitsing en zo wordt het gebezigd in de hele wereld. In de loop van vele jaren heeft Frans de Groot praktische modellen rondom de zeven principes gebouwd. Aan de hand van die modellen vindt iedereen zijn eigen antwoorden op de zeven principes, deze zeven criteria voor succes. Met die antwoorden in beeld is het bereiken van doelen nog slechts kinderspel. De instrumenten van The Bitsing Company helpen je de modellen toe te passen en je eigen Bitsing-doelplan te maken.