+31 (0)20 470 30 77 info@thebitsingcompany.nl

Succes ligt op straat, je hoeft het alleen maar op te rapen

Slim & Street wise

Theorie moet in dienst staan van de praktijk, dat is onze overtuiging. Theorie haal je immers gemakkelijk uit de boeken. Echter de praktijk brengt je de noodzakelijke ervaring. Deze overtuiging is gevoed door meer dan 40 jaar gecombineerd ondernemerschap, waarin we de klappen van de zweep hebben leren kennen.

In theorie kan focus op allerhande elementen doorslaggevend voor het succes van een organisatie zijn. Big data is hiervan een mooi voorbeeld. Dit thema is zo complex dat we ons de komende 10 jaar er makkelijk achter kunnen verschuilen zonder er echt iets mee te doen.

In theorie kunnen we ons achter allerhande aannames scharen ten opzichte van te voeren strategie, innovatie, focus op doelgroepen etc. Wij weten de elementen tot succes terug te strippen tot hun feitelijke kernessentie en ‘soortelijk gewicht’, vanuit onze Bitsing-methode…vanuit onze ervaring hiermee en ervaring in ondernemen. Aannames worden hierin verbannen naar een ver verleden, om relevante feiten gaat het. Daarin gaan we ver, heel ver!

Wist je dat bijna alle ondernemers met wie wij werken hun positieve verbazing hebben uitgesproken over het aantal ‘eye openers’ en de onderliggende fact-based analyses die in de antwoorden die Bitsing geeft verscholen liggen?

Welke feiten en hoe deze te interpreteren? Tja, daar komt natuurlijk wel even iets om de hoek kijken…maar dit is niet per definitie alleen academische slimheid. Sterker nog…deze kan je ook in de weg staan! Tenslotte, als iemand zich anderhalf jaar in een kamertje opsluit om op basis van literatuurstudies en marktverkenning het ‘ultieme plan’ te maken sta je tegelijkertijd anderhalf jaar stil. Bovendien, was het niet Mike Tyson die zei: “Everybody has a plan, until they get punched in the face”?

 

Wij spreken dan ook niet over IQ maar BQ……Bitsing Quotiënt, oftewel de score om op slimme wijze vanuit de juiste actuele feiten à de juiste focus en acties aan te kunnen meten en daardoor doorlopend doelen te halen. Nu, vandaag, morgen…niet hopelijk over 5 jaar een keer!

Ook in de fase van uitvoering zie je deze slimheid terug. Onze oorsprong komt uit de marketing en communicatie. De impact van praktische creatieve ideeën die we tijdens zo’n proces ogenschijnlijk uit ons mouw schudden is altijd weer groot…dit geeft echt een boost aan het begrip binnen de klantorganisatie en het zelf actief worden.

Komt een activiteit dan even om wat voor reden niet van de grond, dan zit het in ons karakter te zorgen dat het toch lukt.