+31 (0)20 470 30 77 info@thebitsingcompany.nl

Persoonlijke begeleiding

>> Persoonlijke begeleiding

Van onze Bitsing-professionals

 

Heb je jouw eigen Bitsing-plan gereed, maar je kunt nog wel wat hulp gebruiken bij de vervolmaking en uitvoering ervan, dan krijg je de helpende hand aangeboden van onze Bitsing-professionals. Volgens een strak stappenplan helpen zij je met de volgende keuzeactiviteiten:

 

·      Maken van het Bitsing Garantieplan (doorlooptijd 1 maand)

·      Realisatie Bitsing Operationele actieprogramma’s (doorlooptijd 1 maand)

·      Coaching Excellente uitrol van je programma’s (3 maanden)

 

 

Het Bitsing Garantieplan (doorlooptijd 1 maand)

De garantie dat je doel wordt gehaald.

 

Terwijl je jouw Bitsing-plan al dan niet compleet klaar hebt, maakt onze Bitsing-professional er een Garantieplan van. Alles waarmee je jouw plan hebt gevoed zal aan een kwaliteitstoets worden onderworpen. De Bitsing-professional maakt de inhoud kloppend en er een Garantieplan van die het behalen van je doelen zeker stelt – de garantie!
Jouw Bitsing-plan zal zijn getransformeerd naar een Garantieplan.

In zeven stappen en vier weken verder maakt onze Bitsing-professional het woord ‘garantie’ concreet waar door de data van jouw Bitsing-plan te detailleren, te verdiepen, feitelijk te maken en in context te plaatsen. Daarmee de zekerheid creërend dat de doelen die in het plan zijn opgenomen worden behaald.

Dat is wat de Bitsing-professional voor je doet als je hem of haar hiervoor inschakelt.

 

>> Over onze Bitsing Professionals

>> Stel gerust je vraag!

>> Realisatie Bitsing Operationele actieprogramma’s (doorlooptijd 1 maand)Realisatie Bitsing Operationele actieprogramma’s (doorlooptijd 1 maand)

Fysieke materialen waarmee je je plan uitvoert.

 

Om je Bitsing-plan uit te voeren heb je programma’s nodig, actieprogramma’s. Zowel voor intern (binnen de eigen organisatie) als extern naar je markten en doelgroepen toe. Als je de kennis en ervaring van onze Bitsing-professional benutn om je plan te helpen uitvoeren dan coachen zij jou en je collega’s door het proces van de realisatie van alle benodigde materialen en actieprogramma’s.

De doorlooptijd is slechts vier weken! Dat wil zeggen dat je binnen vier weken je Bitsing-plan al fysiek aan het uitrollen bent. Alles wat nodig is om je plan uit te voeren wordt in stelling gebracht, mensen, middelen, materialen én de programma’s. Onze Bitsing-professional zal hiervoor samen met jou en je team een 8-tal stappen doorlopen.

 

Zo worden bestaande interne en externe actieprogramma’s geoptimaliseerd, en gaten met ontbrekende opgevuld. En dit alles zal zich vertalen in fysieke uitingen, maar ook in hulpmiddelen als een Programma Management Kalender, een Creatief Programma Realisatie werkboek, persoonlijke instructie van voor de uitvoering verantwoordelijke teamleden (dat zijn dus ook externe partijen).

Na deze stap ga je de actieprogramma’s op de markten en doelgroepen losgelaten.

Het ‘wat’ van het Garantieplan wordt omgezet in ‘hoe en waarmee’ je het doel gaat halen. Oftewel, de woorden van je Bitsing-plan worden omgezet in daden – actie!

 

Hierna is het uitrollen geblazen.

 

>> Over onze Bitsing Professionals

>> Stel gerust je vraag!

>> Coaching Excellente uitrol van je programma’s (3 maanden)

 

 

Coaching Excellente uitrol van je programma’s (3 maanden)

Het BOE-programma.


BOE. Het Betekent Bitsing Operational Excellence. Hoe prettig is het als jij en/of je mensen wekelijks persoonlijk worden aangestuurd en geholpen bij hun taken en de uitrol van de Bitsing-programma’s? En dat gedurende drie opeenvolgende maanden? Nou, geloof ons maar dat ze de doelen die je voor ogen staan blindelings halen.

Als je actieprogramma’s zijn gerealiseerd dan staat niets een uitrol meer in de weg zou je zeggen. Toch kun je er maar beter rekening mee houden dat niet iedereen van de interne organisatie in een keer bereid is om de Bitsing adviezen op te volgen en de BITSER-programma’s op de markten los te laten. Niemand is direct gewend om ermee te werken. Maar met de nodige hulp in de dagelijkse praktijk gaat dat lukken. Het Bitsing Operational Excellence (BOE-)programma waarborgt dat 100% van Bitsing wordt gedaan. Middels coaching in de wekelijkse praktijk.

Het BOE-programma is volledig toegespitst op het behalen van de doelstellingen die in het Bitsing-plan staan gegrafeerd. Weet je wat zo leuk is dat de besteding aan dit BOE-programma is gekoppeld aan een resultaatgerichte honorering voor The Bitsing Company.

Welke mensen doen mee aan het programma? Vaak van de volgende afdelingen en functies:

Directie en managementteam: om de juiste strategische focus aan te meten en te behouden, met als resultaat de interne organisatie efficiënt te laten opereren.

Marketing en communicatie: welke een spilfunctie binnen het Bitsing resultaat vervult, gezien een primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie van de actieprogramma’s en het verlenen van gerichte ondersteuning aan sales- en aftersales-teams in de vorm van campagne-materialen.

Sales: ook die vervult een spilfunctie binnen het Bitsing resultaat, met de verantwoordelijkheid om de koop te sluiten en vaak ook meer uit bestaande klanten te behalen. Binnen het BOE-programma gaat Sales deze paden met alle tools in handen effectief betreden, en het daadwerkelijk doen!

 

Aftersales (accountmanagement, client services): naast het belang van Sales valt het belang van Aftersales niet uit te vlakken. Denk dan aan klantbehandelaars, accountmanagement, cliënt services, zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor bestaande klanten.

Online/IT: Online-acties zijn snel, betaalbaar, flexibel, meetbaar en zal een dominante rol in de Bitsing-programma’s spelen. En IT kan z’n borst natmaken om resultaten te registreren en via fraaie dashboards te rapporteren.

Informatie: deze discipline registreert en rapporteert alle data die nodig is om een juiste opvolging van de programma’s te verzekeren. Zo helpt het je aan het inzicht naar welke trede welke doelgroeppersoon is verhuisd, en welke opvolgende actie gewenst is.

Stuurgroep: bestaat uit de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de excellente uitvoering van de Bitsing-programma’s. De stuurgroep kan ‘escalaties’, de-escaleren. Bijvoorbeeld wanneer iemand weigert mee te werken en daarmee een voorspoedige flow van de Bitsing-programma’s belemmert.

 

Samen zorgen ze dat alles van de Bitsing-programma’s is uitgerold. Reken maar dat je hierna aantoonbaar je doelen aan het behalen bent!

>> Over onze Bitsing Professionals

>> Stel gerust je vraag!